نمایشگاه ها

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1395
۱ مرداد ۱۳۹۸ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1395

  نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاری ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيری از ...

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1396
۱ مرداد ۱۳۹۸ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1396

شرکت نفت بهران از کلیه علاقه‌مندان حوزه روانکاری دعوت می نماید تا از غرفه این ...

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1397
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1397

نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاری ايران در اين حوزه

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1398
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1398

نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاری ايران با حضور مدیران و کارشناسان فعال در این حوزه برگز...