مدیرعامل جدید شرکت «بهتام روانکار» معرفی شد


مدیرعامل جدید شرکت «بهتام روانکار» معرفی شد
با حکم مدیرعامل شرکت نفت بهران، مدیرعامل شرکت بهتام روانکار، یکی از شرکت های زیرمجموعه بهران معرفی شد.

با حکم مدیرعامل شرکت نفت بهران، مدیرعامل شرکت بهتام روانکار، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بهران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت بهران، با حکم مدیرعامل، مصطفی فریدون نژاد به عنوان مدیر عامل شرکت بهتام روانکار معرفی و مهدی رفیعی، مدیرعامل سابق این شرکت نیز به مدیرعاملی شرکت صنایع شیمیایی تابکم منصوب شد.

در حکم انتصاب مدیرعامل جدید شرکت بهتام روانکار آمده است:

«با عنایت به تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت بهتام روانکار منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و هماهنگی با اعضای محترم هیات مدیره، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»