بهران توربين EP

 

بهران توربین EP، برای روانکاری برخی توربین های خاص و سیستم های کمکی آن ها که به روغنی با خواص ضد سایشی قوی نیازمند هستند، پیشنهاد می شود.

مزیت ها

  • خاصیت ضد سایش عالی ( FZG, Fail Load Stage: 10 )
  • خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی
  • جدا پذیری عالی روغن از آب
  • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )

این محصول را شرکت Siemens آلمان تایید کرده است.

  • ALSTOM HTGT 90117
  • GEK-32568C
  • SIEMENS TLV 9013054
  • ISO VG 32
  • ISO VG 46
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی 

100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران توربين EP
32
32      5 100 204 12- 870
بهران توربین EP
46
6.5      46 98 216 9- 872