بهران زاگرس

 

بهران زاگرس، ضديخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی مناسب است که برای مصرف در سیستم خنک‌کننده خودرو های ديزلی نيمه سنگين، سنگين و دريایی توصيه می شود.

مزیت ها

  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی  و زنگ زدگی
  • بالابردن نقطه جوش سیال خنک کننده
  • پایداری شیمیایی عالی

بهران زاگرس تایید شده توسط شرکت مرسدس بنز می باشد.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

نقطه انجماد

محلول 50%

نقطه جوش

محلول 50%

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

pH محلول 50%
با آب مقطر

دانسيته 
15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D1177
ASTM
D1120
ASTM
D1121

ASTM 

D1287

ASTM
D1298
بهران زاگرس  37- 109 16 8 1136