بهران توربین

 

بهران توربین، روانکار مخصوص انواع توربین های آب، بخار، گاز و همچنین توربو کمپرسور ها است که با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ترکیب مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این محصول را شرکت های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان تایید کرده اند.

مزیت ها

 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
 • جدا پذیری عالی روغن از آب
 • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release ) 
 • ALSTOM HTGT 90117
 • BS 489:1999
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C
 • SIEMENS TLV 9013054
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فیزیکی-شیمیایی

گرانروی 

100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

نقطه اشتغال

نقطه ریزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران توربین 32 32      5.5 99 206 12- 868
بهران توربین 46 46      7 98 220 9- 870
بهران توربین 68 68      8.5 95 232 9- 875
بهران توربین 100 100      11 95 244 9- 882
بهران توربین 150 150      14 95 250 9- 888