بهران رانا 5W-50

 

بهران رانا 5w-50، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک مرغوب است که سطح کیفیت API SM را تأمین می‌کند و برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور تا سال 2011، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

مزیت ها 

 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون 
 • محافظت از پیستون دربرابر تشکیل لجن و رسوب
 • پایداری برشی عالی و عملکرد مناسب در شرایط سخت عملیاتی
 • محافظت از قطعات در برابر سایش
 • موثر بر کاهش مصرف سوخت
 • ACEA A3/B4-10
 • API SM/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.3
 • VW 505.00
 • SAE 5W-50
جدول مشخصات

مشخصات فيزیکی- شيميایی

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسیته

15°C

kg/m3

قليائيت کل 

mg KOH/g

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
ASTM
D2896


بهران رانا 5W-50

18.6

180

230

42-

857

10