بهران سوپر رانا 10W-40

بهران سوپر رانا 10W-40، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک مرغوب است که سطح کیفیت API SN را تأمین می‌کند و برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور تا سال 2018، هم‌چنین خودروهایی که با سوخت الکلی (محتوی اتانول تا E85) کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

مزیت ها 

 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
 • محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب
 • سازگاری بیشتر با الاستومرها و آب بندها
 • فراریت مطلوب و به حداقل رسیدن میزان تبخیر روغن
 • ACEA A3/B3-10
 • API SN/CF
 • INSO 22261
 • MB 229.3
 • PSA B71 2300
 • Renault RN0700
 • Renault RN0710
 • VW 505.00
 • SAE 10W-40
جدول مشخصات

مشخصات فيزیکی- شيميایی

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسیته

15°C

kg/m3

 

قليایيت کل

mg KOH/g

 

روش آزمون

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
D92

ASTM
D97

ASTM
D4052

ASTM
D2896

بهران سوپر رانا
10W-40

15.23

162

218

-33

859

10.1