بهران توربو دیزل

 

بهران توربو دیزل، روغن موتور ديزلی مرغوب در انواع نيمه سينتتیک و معدنی است که برای روانكاری موتور های دیزلی چهار زمانه با دور و سرعت بالا، مدل 1998 به بعد که سطح کیفیت API CH-4 برای آنها توصیه شده است و دارای استاندارد  Euro II  هستند، توصیه می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.

بهران توربو دیزل در گرید SAE 15W-40 توسط گروه VOLVO سوئد، شرکت های MAN و Daimler AG ( بنز ) آلمان تأیید شده است.

مزیت ها​

  • مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون در شرایط دمایی بالا
  • قدرت بالا در کنترل دوده و ذرات ناشی از احتراق ( قدرت پاک کنندگی و پراکنده سازی عالی )
  • پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی در کارکردهای طولانی ( پایداری برشی عالی )
  • محافظت از قطعات موتور در برابر سایش

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسیته 
15°C

kg/m3

قليایيت

mg KOH/g

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
ASTM
D2896
بهران توربو ديزل 10W-30 12 142 210 30- 880 11
بهران توربو ديزل 15W-40 15 140 216 27- 880 11
بهران توربو ديزل 20W-50 20 124 228 24- 890 11
بهران توربو ديزل 40 15.2 97 236 15- 895 11