بهران سوپر رانا 10W-40

بهران سوپر رانا 10W-40، روغن موتور بنزینی نیمه سینتتیک مرغوب است که بالاترین سطح کیفیت جهانی این دسته از روغن ها را دارد و برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور سال 2011 و بالاتر پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

مزیت ها 

  • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
  • محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب
  • سازگاری بیشتر با الاستومرها و آب بندها
  • فراریت مطلوب و به حداقل رسیدن میزان تبخیر روغن

مشخصات فيزیکی- شيميایی

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسیته

15°C

kg/m3

 

قليایيت کل

mg KOH/g

 

روش آزمون

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
D92

ASTM
D97

ASTM
D4052

ASTM
D2896

بهران سوپر رانا
10W-40

15.23

162

218

-33

859

10.1