بهران اتوماتیک III

 

بهران اتوماتیک III، یک سیال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک ( خودکار ) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول با استفاده از روغن های پایه و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

بهران اتوماتیک III را شرکت های Daimler AG (بنز) و ZF آلمان، تایید کرده اند.

  • GM Dexron IIIG
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

ظاهر

 

گرانروی 

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون بصری ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران اتوماتیک III سیال قرمز-شفاف 8.5 190 202 -39 850