واحد پایش HSE

واحد پایش HSE یک واحد نوپا که با تغییر ساختار سازمانی هنگام تشکیل مدیریت HSE، به عنوان یکی از واحد های مدیریت HSE شرکت نفت بهران مشغول به کار شد.

يكي از اهداف صنايع بزرگ، توليد بيشتر و با كيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت،‌ ايمنی و محيط زيست،‌ داشتن نيروی كاری سالم و‌ محفوظ از بيماری ها و حوادث شغلی و محيطی عاری از آلاينده ها می­ باشد كه حفظ نيروی انسانی در صنايعی همچون شرکت نفت بهران به خاطر ماهيت فرآيندی خاص در جهت تحقق آرمان "انسان سالم در محيط کار " و " انسان سالم محور توسعه پايدار " از اهميت زيادی برخوردار است. در اين راستا این واحد پس از تدوين و ابلاغ مجموعه الزامات HSE متناسب با شرايط عملکردی و فرايندی با در نظر گرفتن الزامات ملی و بین­ المللی و جذب نيروی انسانی مورد نياز، عمده فعاليت های خود را بر اجرای آنها از طريق مميزی ها و بازرسی های دوره ای، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای کارشناسان و همچنين تهيه امکانات سخت افزاری لازم به پيشرفت قابل توجهی در اين زمينه نايل گرديده است.