سامانه منابع انسانی - استخدام

دانلود فایل راهنمای پورتال

(برای کلیه کاربران، بخش های ثبت نام، بازیابی رمز عبور، فرم استخدام و ...)

 

کاربران گزامی،

به منظور اطلاع از شرایط و شرکت در آزمون استخدامی شرکت نفت بهران از اینجا اقدام نمایید.