فرم شناسایی پیمانکاران شرکت نفت بهران

  • در صورتی که کاربران محترم به عنوان شخص حقوقی فرم را تکمیل می نمایند، اگر شناسه پروانه تولید ندارند کافیست عدد 1 را در فرم ثبت نمایند.

  • گروه
  • فعالیت