رسالت شرکت

 

تولید و عرضه روانکارها و فرآورده های نفتی و غیرنفتی، سیالات خنک کننده، تجارت و ارائه خدمات مربوط به آن ها، به عنوان راهبر بازار داخل و برند معتبر در منطقه با استفاده از فناوری های روز جهان

اهداف شرکت:

  • حفظ رهبری بازار و پیشتازی در عرضه محصولات جدید روانکارها در کشور
  •  حفط بهران به عنوان برند برتر در بازار
  •  کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی
  • ارتقاء فناوری
  • سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت جدید