فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مناقصه 33-1400 انواع حمل و نقل [منقضی شده] ۸ دي ۱۴۰۰ ۲۱ دي ۱۴۰۰ عمومی
2 مزایده 5-1400 اقلام ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ مزایده ها
3 مناقصه 31-1400 تامین نیروی انسانی [منقضی شده] ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ عمومی
4 مناقصه 28-1400 حمل و نقل ریلی اکسترکت و روغن پایه [منقضی شده] ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ عمومی
5 مناقصه 27-1400 ترخیص محموله های صادراتی [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ عمومی
6 مناقصه 23-1400 خرید پالت چوبی [منقضی شده] ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۳ آبان ۱۴۰۰ آگهی های عمومی
7 مناقصه 24-1400 خرید سبد فلزی [منقضی شده] ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ عمومی
8 مناقصه 26-1400 تامین پکیج تصفیه بهداشتی [منقضی شده] ۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ عمومی
9 مناقصه 25-1400 پیمانکار تامین نیروی انسانی بهران [منقضی شده] ۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ عمومی
10 مناقصه 22-1400 رک بندی انبار پالایشگاه بهران [منقضی شده] ۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ عمومی
11 مناقصه 13-1400 خرید کارتن لوکس و معمولی [منقضی شده] ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ عمومی
12 مناقصه 12-1400 خرید بشکه 208 [منقضی شده] ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ عمومی