فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 مناقصه 18-1401 خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم ویدئو کنفرانس ۱۵ تير ۱۴۰۱ ۱ مرداد ۱۴۰۱ عمومی
2 مناقصه 17-1401 ساخت و نصب مخزن واحد تصفیه خانه ۱۵ تير ۱۴۰۱ ۱ مرداد ۱۴۰۱ عمومی
3 آگهی شناسایی پیمانکار ۶ تير ۱۴۰۱ ۳۱ تير ۱۴۰۱ عمومی
4 مناقصه 11-1401خرید بشکه فلزی فورفورال [منقضی شده] ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۷ تير ۱۴۰۱ عمومی
5 مناقصه 10-1401 خرید بشکه فلزی معمولی [منقضی شده] ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۷ تير ۱۴۰۱ عمومی
6 مناقصه 9-1401 خرید برچسب ظروف پلاستیکی [منقضی شده] ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۷ تير ۱۴۰۱ عمومی
7 مزایده 5-1401فروش انواع کارتن های ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۴ تير ۱۴۰۱ مزایده ها
8 مزایده 4-1401 فروش انواع درب و ظروف پلاستیکی پالایشگاه [منقضی شده] ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۴ تير ۱۴۰۱ مزایده ها
9 مزایده 3-1401 فروش اقلام فلزی ضایعاتی پالایشگاه [منقضی شده] ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۴ تير ۱۴۰۱ مزایده ها
10 مزایده 2-1401 فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی و برقی پالایشگاه [منقضی شده] ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۴ تير ۱۴۰۱ مزایده ها
11 مزایده 1-1401 فروش مخزن ضایعاتی 1000 لیتری [منقضی شده] ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۴ تير ۱۴۰۱ مزایده ها
12 مناقصه 3-1401 خدمات داربست فلزی پالایشگاه [منقضی شده] ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ عمومی