فهرست مناقصات و مزايدات شرکت نفت بهران

جستجوی سریع
نوع
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 اطلاعیه شماره 1 مناقصه 44-1402 تمدید زمان مناقصه [منقضی شده] ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ۸ آذر ۱۴۰۲ عمومی
2 مناقصه 46-1402 خرید کارتن لوکس و معمولی [منقضی شده] ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۴ آذر ۱۴۰۲ آگهی های عمومی
3 مناقصه 47-1402 (نوبت اول) ارایه خدمات سرویس ایاب و ذهاب دفتر مرکزیو پالایشگاه [منقضی شده] ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۴ آذر ۱۴۰۲ آگهی های عمومی
4 مناقصه 41-1402 حمل محموله های داخلی و صادراتی بهران [منقضی شده] ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۴ آذر ۱۴۰۲ آگهی های عمومی
5 مزایده 18-1402 (نوبت اول) بشکه های فلزی دست دوم [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
6 مزایده 16-1402 (نوبت اول) اقلام ضایعات فلزی [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
7 مزایده 15-1402 (نوبت اول) اقلام ضایعات پلاستیکی [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
8 مزایده 14-1402 (نوبت اول) کارتن ضایعاتی [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
9 مزایده 13-1402 (نوبت اول) اقلام ضایعات بسته بندی [منقضی شده] ۹ آبان ۱۴۰۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
10 مناقصه 44-1402 انجام پروژه بازگردانی آب صنعتی پالایشگاه [منقضی شده] ۸ آبان ۱۴۰۲ ۸ آذر ۱۴۰۲ آگهی های عمومی
11 مزایده 17-1402(نوبت دوم) فروش اقلام ضایعاتی فلزی پایانه بندری [منقضی شده] ۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ مزایده ها
12 تغییر ات مناقصه دو مرحله ای 37-1402 خرید انواع کابل [منقضی شده] ۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ آگهی های عمومی