خدمات تخصصی و آزمایشگاهی

واحد " آزمایشگاه و کنترل کیفیت شیمیایی "، وظیفه کنترل مواد اولیه، محصولات نهایی، محصولات حد واسط فرآیند تولید و پساب خروجی تصفیه خانه را بر عهده دارد. این واحد ضمن ارائه خدمات منظم به واحدهای مختلف، به عنوان آزمایشگاه همکار "موسسه استاندارد ایران" برگزیده شده و به عنوان آزمایشگاه مرجع با موسسه استاندارد و ادارات کل مستقر در استان های مختلف همکاری دارد.

آزمایشگاه شرکت نفت بهران در کمک به صنایع مختلف کشور به‌ویژه در مورد روغن های صنعتی که از تنوع بسیاری برخوردارند نقش بسزایی را داراست همچنین با هدف کمک به صنایع و ارائه خدمات پس از فروش به طور موثری فعالیت نموده و نتایج آزمون ها را در اسرع وقت اعلام می نماید.

انجام کلیه آزمون های آزمایشگاهی مطابق آخرین ویرایش  استانداردهای بین المللی مانند ASTM ،IP ،AMSو همین طور رعایت الزامات استانداردهای ISO 17025 ،ISO 9001 ،OHSAS 18001 و ISO 14001 از نقاط قوت آزمایشگاه و کنترل کیفیت است.

 بخشی از آزمایشات اصلی قابل ارائه توسط این واحد به شرح ذیل است:

ردیف روش آزمون عنوان آزمون
1 ASTM D 4052 Sp.Gr @ 15°C
2 ASTM D 1500 ASTM color
3 ASTM D 445 Viscosity @ 40°C and 100°C
4 ASTM D 2270 Viscosity Index
5 ASTM D 5293 CCS
6 ASTM D 92 Flash Point
7 ASTM D 97 Pour Point
8 ASTM D 2500 Cloud Point
9 ASTM D 892 (Foam (Sequence I, II, II
10 ASTM D 1401 Water Separability
11 ASTM D 6304 (Water content (mg/kg
12 ASTM D 974 (Total Acid Number (TAN
13 ASTM D 2896 (Total Base Number (TBN
14 ASTM D 5800 Noack
15 ASTM D 1218 RI
16 ASTM D 611 Aniline Point
17 - PH
18 ASTM D 1177 Freezing Point
19 ASTM D 1120 Boiling Point
20 ASTM D 1121 Reserve Alkalinity

 

 

 

تمامی مواد اولیه ورودی و محصولات نهایی در مخازن ساخت و در حین پرکنی و بارگیری تحت نظارت کامل واحد کنترل کیفیت بوده و نیز تمامی مواد اولیه و محصولات موجود در انبار از لحاظ مشخصات فیزیکی و شیمیایی کنترل کیفیت ادواری می گردد.

واحد کنترل کیفیت بسته بندی  نفت بهران، بازرسی و نظارت کاملی را در فرایندهای تولید، پرکنی و بسته بندی انواع محصولات شامل گالن فلزی، پلاستیکی، بشکه فلزی و محصول پارافین وکس را انجام می دهد.

همچنین این واحد بازرسی و کنترل تمامی ملزومات بسته بندی محصول را با نمونه گیری مطابق MSDS آن ها، روش نمونه گیری آماری(AQL)  و انجام آزمون های لازم مطابق استاندارد های بین المللی بر عهده دارد.

از دیگر وظایف این واحد نظارت بر عملکرد پیمانکاران تولیدکننده ملزومات بسته بندی از قبیل کارتن، ظروف کوچک پلاستیکی و فلزی، انواع سطل و بشکه می باشد که متناسب با طرح های توسعه صورت گرفته در پالایشگاه در راستای کنترل کیفیت مطمئن تجهیزات و ملزومات در حرکت است.       

واحد کنترل کیفیت در قسمت آزمایشگاه و بسته بندی وظیفه بررسی و تحلیل شکایات مشتریان را نیز برعهده داشته و در صورت لزوم با هماهنگی واحدهای پژوهش و بازاریابی و فروش جهت انجام اصلاحات لازم و بهبود کیفی اقدام می نماید.