بهران درفش

 

بهران درفش، روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی و برخی از انواع دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، موتور پمپ های الکتریکی، دستگاه های نساجی و ابزار هایی که به روغن گردشی R&O ( با ماده افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون ) نیاز دارند.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

مزیت ها

 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • قدرت روانکاری عالی
 • خواص ضد کف مناسب
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 220
 • ISO VG 32
 • ISO VG 320
 • ISO VG 46
 • ISO VG 460
 • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

 گرانروی  
100°C 40°C
 
cSt
 

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون

ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران درفش 32 32          5.5 100 206 30-

870

بهران درفش 46

46           7 97 216 27- 879

بهران درفش 68

68           9 97 226 24- 881

بهران درفش 100

100        11 95 236 21- 883

بهران درفش 150

150     14.5 90 246 18- 885

بهران درفش 220

220     18.5 90 256 12- 895

بهران درفش 320

320        24 95 270 12- 899

بهران درفش 460

460        30 95 288 9- 902