بهران کمپرسور VDL

 

بهران کمپرسور VDL، روانکار مخصوص کمپرسور های رفت و برگشتی ( پیستونی ) می باشد که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

مزیت ها

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • جدا پذیری مطلوب روغن از آب
  • DIN 51506-VDL
  • ISO VG 100
  • ISO VG 150
  • ISO VG 32
  • ISO VG 46
  • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی
100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران کمپرسور 32 VDL 32        5.4 100 200 12- 870
بهران کمپرسور 46 VDL 6.7        46 99 218 9- 871
بهران کمپرسور 68 VDL 8.6        68 96 230 9- 874
بهران کمپرسور 100 VDL 100       11 95 244 9- 885
بهران کمپرسور 150 VDL 150    14.6 95 250 9- 890