بهران کمپرسور PS

 

بهران کمپرسور PS، روانکار مخصوص انواع کمپرسور های هوا با پایه سینتتیک ( PAO ) و مواد افزودنی ویژه است. این روغن برای کمپرسور های هوا که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.

مزیت ها

 • محدوده دمای کارکرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتی گراد
 • شاخص گرانروی بالا
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی 
 • خاصیت ضد سایش مطلوب 
 • قابلیت سازگاری با روغن های معدنی
 • جداپذیری عالی روغن از آب
 • DIN 51506-VDL
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 22
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی
100°C 40°C
cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران کمپرسور 22 PS 22       5 140 216 50- 829
بهران کمپرسور 32 PS 6        32 140 228 50- 840
بهران کمپرسور 46 PS 7.8     46 140 240 50- 842
بهران کمپرسور 68 PS 68    10.8 140 256  40- 844
بهران کمپرسور 100 PS 100     14 140 270  40- 845
بهران کمپرسور 150 PS 150  19.5 140 274  40- 848