بهران سرد ویژه

 

بهران سرد ویژه، روانکار مخصوص کمپرسور های برودتی است که با استفاده از روغن پایه نفتنیک مرغوب تولید می شود. این روغن با خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت بسیار خوب در دمای پایین برای کمپرسور های برودتی که با گازهای فرئون و آمونیاک کار می کنند، توصیه می شود.

  • ISO VG 100
  • ISO VG 32
  • ISO VG 46
  • ISO VG 68
  • VG 56
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی
گرانروی
100°C 40°C
cSt

نقطه ابری شدن

نقطه ریزش

ولتاژ شکست kV (دی الکتریک) 

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2500
ASTM
D97

IEC 60156

ASTM
D4052
بهران سرد ویژه 32 32  4 40- 30- 40 897
بهران سرد ویژه 46 5  46 36- 30- 40 900
بهران سرد ویژه 56 6  56 36- 30- 40 901
بهران سرد ویژه 68 68  7 36- 30- 40 903
بهران سرد ویژه 100 100  9 36- 30- 40 906