بهران هيدرولیک HP

 

بهران هیدرولیک HP، روغن مناسب برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک است. این محصول از نوع بدون خاکستر (Ashless) و عاری از فلز روی ( Zn ) است و به همین دلیل برای استفاده در دستگاه های هیدرولیکی که دارای آلیاژهای نرم و رنگی ( نقره و برنز ) هستند، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تهیه می شود.

مزیت ها

 • قابلیت فیلتر شدن عالی
 • جدا پذیری خوب روغن از آب
 • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • خاصیت ضد سایش مطلوب
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • سازگاری با آلیاژهای نرم و رنگی ( نقره و برنز )
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته  

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران هیدرولیک32 HP 32   5.5 100 204 30- 874
بهران هیدرولیک46 HP 46   7 95 208 27- 880
بهران هیدرولیک68 HP 68   8.5 95 216 24- 883
بهران هیدرولیک100 HP 100  11 95 234 21- 885
بهران هیدرولیک150 HP 150 14.5 95 240 18- 888