بهران هيدرولیک HFC

 

بهران هیدرولیک HFC، از گروه سیالات هیدرولیک پایه آب - گلیکول با خاصیت مقاومت در برابر آتش می باشد که مطابق با مشخصات هفتمین گزارش لوکزامبورگ ( 7th Lux-Report ) تولید می شود. این محصول در سیستم هیدرولیک صنایع ریخته گری یا صنایعی که با فلزات مذاب یا مشتعل شونده ( حلال های آلی ) سروکار دارند، توصیه می شود.

  • 7TH LUX-REPORT
  • ISO VG 46
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی 

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 pH
(100% vol )

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران هیدرولیک HFC 46 44 195 9 36- 1070