۲۸ مرداد ۱۳۹۶

طبقه بندی NLGI برای گریس های خودروهای سبک و سنگین

طبقه بندی NLGI برای گریس های خودروهای سبک و سنگین

گروه

 

نوع سرویس

کارایی

LA

شاسی

دوره گریس کاری کمتر از 3200

و کاربرد در شرایط متوسط و سخت

،پایداری اکسیداسیون و پایداری در برابر تنش 

 محافظت در برابر خوردگی و سایش

LB

شاسی

دوره گریس کاری طولانی بالاتر از

 کارکرد در شرایط متوسط 3200km

تا سخت با بارهای زیاد، ارتعاش و

تماس با آب

پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش، محافظت در برابر خوردگی و سایش حتی تحت بارهای زیاد و در حضور آلودگی 

 

GA

یاتاقان چرخ

دوره گریس کاری متناوب متوسط و

سخت در شرایط

دمای کارکرد 20- تا 70 درجه سانتی گراد

GB

یاتاقان چرخ

کاربرد در شرایط متوسط مثل اتوبوس های سواری، کامیون ها در شهر 

،مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، پایداری در برابر تنش

 محافظت در برابر خوردگی و سایش دمای کارکرد 40- تا 120 درجه سانتی گراد

GC 

یاتاقان چرخ

کاربرد در شرایط متوسط تا سخت مثل

توقف و حرکت، یدک کشیدن و)

سربالایی)

مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، پایداری در برابر تنش

محافظت در برابر خوردگی و سایش، دمای کاربرد 40- تا 120 درجه سانتی گراد 

 

این جدول، گریس های خودروها را در 5 گروه مختلف دسته بندی نموده است. دو گروه اول که با حرف L شروع می‌ شوند مربوط به شاسی و سه گروه بعدی که با حرف G شروع می‌ شوند، مربوط به یاتاقان چرخ هستند.

بخش های مختلف خودرو که به گریس کاری نیاز دارند عبارتند از:

جلوبندی (سیستم تعلیق)، سیبک ها، یاتاقان های چرخ، محورها و چهارشاخ گاردان.

شایان ذکر است که گریس باید طبق کتابچه راهنمای خودرو بر مبنای اطلاعات فنی تولید محصول و یا توصیه کارشناسان، انتخاب و مصرف شود. همچنین باید از اختلاط دو یا چند نوع گریس یا اختلاط محصولی مشابه از چند تولیدکننده مختلف، خودداری شود.