بهران تراش

 

بهران تراش، سیال مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی است که با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود. این محصول با توجه به نوع عملیات فلزکاری با درصدهای مختلف به صورت امولسیون استفاده می شود.

مزیت ها

  • قابلیت تشکیل سریع امولسیون با طیف وسیعی از آب های موجود در کشور
  • پایداری مطلوب امولسیون 
  • محافظت عالی قطعه و دستگاه در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • مقاومت مناسب در برابر رشد میکرو ارگانیسم ها
  • عدم تمایل به تشکیل کف پایدار
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-

شيميايی

ظاهر امولسیون

دانسيته 
15°C

kg/m³

pH محلول
5 درصد

آزمون خوردگی

روش آزمون _ ASTM D4052 ASTM D1287 IP_287 (5%)
بهران تراش سفید شیری 894 9.3 بدون لکه