بهران رانا 5W-30

 

بهران رانا 5W-30، روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک مرغوب است که سطح کیفیت API SM را تأمین می‌کند و برای روانکاری خودروهای با طراحی موتور تا سال 2011، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی بسیار مرغوب، تولید می شود.

مزیت ها

 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون 
 • محافظت از پیستون در برابر تشکیل لجن و رسوب
 • پایداری برشی عالی و عملکرد مناسب در شرایط سخت عملیاتی
 • محافظت از قطعات در برابر سایش
 • موثر بر کاهش مصرف سوخت
 • ACEA C2
 • API SM Energy Conserving
 • API SM/CF
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-4
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.31
 • VW 502.00
 • VW 505.01
 • SAE 5W-30
جدول مشخصات

مشخصات فيزیکی- شيميایی

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسیته

15°C

kg/m3

قليائيت کل mg

KOH/g

روش آزمون

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
D92

ASTM
D97

ASTM
D4052

ASTM
D2896

بهران رانا
5W-30

11.62

161

220

39-

854

7.99