روغن های موتور دریایی

لیست محصولات:
بهران مارین TPEO
بهران مارین TPEO
بهران مارین TPEO

سطوح کیفیت
  • API CF
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008
بهران مارین 3008 و بهران مارین 4008

سطوح کیفیت
  • Wartsila 2T, MAN B&W2T
بهران شناور III
بهران شناور III
بهران شناور III

سطوح کیفیت
  • NMMA TC-W3
بهران لنج
بهران لنج
بهران لنج

سطوح کیفیت
  • API CF-4
  • INSO 22260
  • MIL-L-2104E