روغن های موتور ثابت صنعتی

لیست محصولات:
بهران ژنراتور NLA 40
بهران ژنراتور NLA 40
بهران ژنراتور NLA 40

سطوح کیفیت
  • API CF
بهران ژنراتور NMA 40
بهران ژنراتور NMA 40
بهران ژنراتور NMA 40

سطوح کیفیت
  • API CF
بهران ژنراتور کلاس I
بهران ژنراتور کلاس I
بهران ژنراتور کلاس I

سطوح کیفیت
  • API CD/SE
  • MIL-L-2104D