ضدیخ

لیست دسته بندی های زیر مجموعه ضدیخ
ضدیخ بنزینی
ضدیخ بنزینی
ضدیخ دیزلی
ضدیخ دیزلی
ضدیخ صنعتی
ضدیخ صنعتی
لیست محصولات:
بهران پلور LPO
بهران پلور LPO
بهران پلور LPO

سطوح کیفیت
  • ASTM D3306 
  • BS 6580
  • INSO 338
  • JASO M325 
  • JIS K2234
  • Toyota TSK 2601G-8 
بهران کولنت
بهران کولنت
بهران کولنت

سطوح کیفیت
  • ISIRI 338