روغن‌های موتور خودروهای بنزينی

لیست محصولات:
بهران اولترا رانا 5W-30
بهران اولترا رانا 5W-30
بهران اولترا رانا 5W-30

سطوح کیفیت
 • API SN Plus
 • API SP
 • API SP Resource Conserving
 • GM dexos1 Gen2
 • ILSAC GF-6A
بهران سوپر رانا+ 5W-30
بهران سوپر رانا+ 5W-30
بهران سوپر رانا+ 5W-30

سطوح کیفیت
 • API SN Plus
 • API SN Plus Resource Conserving
 • GM dexos1 Gen2
 • ILSAC GF-5
 • INSO 22261
بهران سوپر رانا+ 10W-40
بهران سوپر رانا+ 10W-40
بهران سوپر رانا+ 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SN Plus
 • INSO 22261
 • PSA B71 2300
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20
بهران سوپر رانا 0W-20

سطوح کیفیت
 • (API SN (Resource Conserving
 • API SN
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-5
 • INSO 22261
سوپر رانا 5W-40
سوپر رانا 5W-40
سوپر رانا 5W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA C3
 • API SN/CF
 • BMW Longlife-04
 • GM dexos2
 • ILSAC GF-5
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.31/MB 229.51
 • PSA B71 2297
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 502 00/505 01
بهران سوپر رانا 5W-30
بهران سوپر رانا 5W-30
بهران سوپر رانا 5W-30

سطوح کیفیت
 • (API SN (Resource Conserving
 • ACEA C2
 • API SN/CF
 • BMW Longlife-04
 • GM dexos2
 • ILSAC GF-5
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.31/MB 229.51
 • PSA B71 2290
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 502 00/505 01
 • VW 502.00
 • VW 505.01
بهران سوپر رانا 10W-40
بهران سوپر رانا 10W-40
بهران سوپر رانا 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B3-10
 • API SN/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.3
 • PSA B71 2300
 • Renault RN0700
 • Renault RN0710
 • VW 505.00
بهران رانا 20W-50
بهران رانا 20W-50
بهران رانا 20W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B3-10
 • API SM/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.1
 • PSA B71 2295
 • VW 505.00
 • VW 505.01
بهران رانا 5W-30
بهران رانا 5W-30
بهران رانا 5W-30

سطوح کیفیت
 • ACEA C2
 • API SM Energy Conserving
 • API SM/CF
 • GM dexos1
 • ILSAC GF-4
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.31
 • VW 502.00
 • VW 505.01
بهران رانا 5W-50
بهران رانا 5W-50
بهران رانا 5W-50

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4-10
 • API SM/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.3
 • VW 505.00
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40
بهران رانا 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4-10
 • API SM/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.3
 • PSA B71 2300
 • Renault RN 0 700/RN 0710
 • VW 505.00
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40
بهران سوپر پیشتاز ++ 10W-40

سطوح کیفیت
 • ACEA A3/B4
 • API SL/CF
 • INSO 22260/22261
 • MB 229.3
 • Renault RN0700
 • VW 502.00/505.00