روغن‌های موتور خودروهای ديزلی

لیست محصولات:
بهران توربو لاین 25W-50
بهران توربو لاین 25W-50
بهران توربو لاین 25W-50

سطوح کیفیت
 • API CG-4/CF
 • INSO 22260
بهران اولتیما توربو دیزل
بهران اولتیما توربو دیزل
بهران اولتیما توربو دیزل

سطوح کیفیت
 • ACEA E9-12
 • API CJ-4/SN
 • API CK-4
 • Cummins CES 20086
 • INSO 22260
 • Mack EOS 4.5
 • MAN M 3575
 • MB 228.31
 • RENAULT RLD-4
 • VOLVO VDS-4.5
بهران توربو E VI
بهران توربو E VI
بهران توربو E VI

سطوح کیفیت
 • ACEA E9/E7/E6/E4
 • API CJ-4
 • Cummins CES 20081
 • INSO 22260
 • MACK EO-O Premium Plus
 • MAN M3477, MAN M 3271-1
 • MB 228.51
 • RENAULT VI RLD-3
 • Scania Low Ash
 • VOLVO VDS-4
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40
بهران اولترا توربو دیزل 15W-40 و 10W-40

سطوح کیفیت
 • (Mack EO-O Premium Plus (Approved
 • (MB 228.31 (Approved
 • (Renault VI RLD-3 (Approved
 • (Scania Low Ash (SAE 15W-40
 • (Volvo VDS-4 (Approved
 • +MACK EO-M
 • ACEA E7,E9
 • API CJ-4/ API SN
 • Caterpillar ECF-2,ECF-3
 • Cummins CES 20076
 • Cummins CES 20081
 • Detroit Diesel 93K218
 • Deutz DQC III-10-LA
 • INSO 22260
 • MAN M 3575
 • MTU Type 2.1
بهران توربو E5 10W-40
بهران توربو E5 10W-40
بهران توربو E5 10W-40

سطوح کیفیت
 • +MACK EON/ EOM
 • ACEA E7-16
 • API CI-4 PLUS/SL
 • CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
 • CUMMINS CES 20077/ 20078
 • GLOBAL DHD-1
 • INSO 22260
 • JASO DH-1
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • MTU 2.0
 • RENAULT RLD-2
 • VOLVO VDS-3
بهران سوپر توربو ران
بهران سوپر توربو ران
بهران سوپر توربو ران

سطوح کیفیت
 • +MACK EON/ EOM
 • ACEA E7-16
 • API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SL
 • CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
 • CUMMINS CES 20077/ 20078
 • DEUTZ DDQ-III
 • DEUTZ DQC-II
 • GLOBAL DHD-1
 • INSO 22260
 • JASO DH-1
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • MTU 2.0
 • RENAULT RLD-2
 • VOLVO VDS-3
بهران اکسترا توربو دیزل 20W-50
بهران اکسترا توربو دیزل 20W-50
بهران اکسترا توربو دیزل 20W-50

سطوح کیفیت
 • (Renault VI RLD-2 (Approved
 • +MACK EON/ EOM
 • ACEA E7
 • API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SL
 • CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
 • CUMMINS CES 20077/ 20078
 • DEUTZ DDQ-III
 • DEUTZ DQC-II
 • GLOBAL DHD-1
 • INSO 22260
 • JASO DH-1
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • MTU 2.0
 • VOLVO VDS-3
بهران اکسترا توربو دیزل 15W-40
بهران اکسترا توربو دیزل 15W-40
بهران اکسترا توربو دیزل 15W-40

سطوح کیفیت
 • +MACK EON/ EOM
 • ACEA E7-16
 • API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SL
 • CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a
 • CUMMINS CES 20077/ 20078
 • Detroit Diesel 93K218
 • DEUTZ DDQ-III
 • DEUTZ DQC-II
 • JASO DH-1
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • MTU 2.0
 • RENAULT RLD-2
 • VOLVO VDS-3
بهران توربو EIII
بهران توربو EIII
بهران توربو EIII

سطوح کیفیت
 • (MAN M3277 (Approved
 • (MB 228.5 (Approved
 • ACEA E4,E7
 • API CI-4
 • INSO 22260
 • Mack EO-M
 • MTU type III
 • Renault RXD
 • Scania LDF
 • VOLVO VDS-3
بهران سوپر توربو دیزل 15W-40
بهران سوپر توربو دیزل 15W-40
بهران سوپر توربو دیزل 15W-40

سطوح کیفیت
 • (Mack EO-N (Approved
 • (MB 228.3 (Approved
 • (Renault VI RLD-2 (Approved
 • (Volvo VDS-3 (Approved
 • ACEA E7
 • API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
 • INSO 22260
 • MAN M3275
 • MTU type -II
بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل
بهران توربو دیزل

سطوح کیفیت
 • ACEA B3-98
 • ACEA E3 ISSUE 2
 • API CH-4/CG-4/CF-4
 • INSO 22260
 • MAN M3275
 • MB 228.3
 • VOLVO VDS-2
بهران توربو شارژ
بهران توربو شارژ
بهران توربو شارژ

سطوح کیفیت
 • API CH-4/CG-4/CF-4
 • INSO 22260