روغن‌های ماشين آلات كشاورزی و برون جاده‌ای

لیست محصولات:
بهران گردان ویژه 50
بهران گردان ویژه 50
بهران گردان ویژه 50

سطوح کیفیت
 • API CF-4
 • API GL-4
 • Caterpillar TO-2
بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56
بهران گردان ویژه 56

سطوح کیفیت
 • API CD/SE
 • API GL-4
 • Massey Ferguson M1139
بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO
بهران گردان UTTO

سطوح کیفیت
 • Allison C4
 • API GL-4
 • Caterpillar TO-2
 • Denison HF-0, HF-1, HF-2
 • Ford M2C134D
 • John Deere J 14A(only UTTO 10W-30), J 20C,J 20D
 • Massey Ferguson M 1135/M 1141/M 1143
 • Massey Ferguson M1110/M 1127/M 1129A/M 1141/M 1145 (only UTTO 10W-30)
 • VOLVO WB101 (Approved) ( UTTO 10W-30)
بهران گردان TDTO
بهران گردان TDTO
بهران گردان TDTO

سطوح کیفیت
 • Allison C4 (SAE 10W,SAE30,SAE40)
 • API CF (SAE 10W, SAE30)
 • API GL-4
 • Caterpillar FD-1 (FDAO) (SAE 50,SAE 60)
 • Caterpillar TO-4/TO-4M
 • Dana Power shift Transmission (SAE 10W,SAE 30,SAE40)
 • Eaton- Fuller (SAE 50)
 • Komatsu KES 07.868.1
 • Tremec TTC
 • Vickers M2950S
 • ZF TE-ML 03C (SAE 10W,SAE30)
بهران آذرخش ویژه 10
بهران آذرخش ویژه 10
بهران آذرخش ویژه 10

سطوح کیفیت
 • Allison C3
 • API CD/SE