روغن‌های دنده خودرو (سيستم انتقال نيروی دستی)

لیست محصولات:
بهران سمند
بهران سمند
بهران سمند

سطوح کیفیت
  • API GL-4
  • ISIRI 2873
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه
بهران سمند ویژه

سطوح کیفیت
  • API GL-5
  • ISIRI 2810
  • MIL-L-2105D
بهران سمند MB
بهران سمند MB
بهران سمند MB

سطوح کیفیت
  • API GL-4
  • MB 235.1
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB
بهران سمند VMB

سطوح کیفیت
  • API GL-5
  • MB 235.0
  • MI-L-2105D