سامانه سهام

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت بهران(سهامی بهران)
 

 

 

امور مجامع و سهام
شرکت نفت بهران

اطلاعیه

 

واحد امور مجامع و سهام شركت نفت بهران به آگاهی كليه سهامداران محترم می رساند

 

طبق اطلاعيه سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت انجام امور مربوط به بورس، اعم از پذيرش، ثبت و هرگونه اقدام بابت در خواست‌ها، موظف به ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام) به نشانی اینترنتی www.csdiran.com هستند.